De lancering tijdens de reünie van InfoRegio

Een fantastische bijeenkomst op maandag 17 april jl. op de thuisbasis van InfoRegio, de Oppaallaan te Hoofddorp. Het was een feest van herkenning en erkenning. Veel oude bekenden van het magazine; Peter Voskuil, Ulke de Jong, maar ook Jan van Grondelle en niet te vergeten de kinderen van de oprichters. Bekijk hiernaast de film van de reünie.